Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

jemkartofle
2672 0fbd 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagabor gabor
jemkartofle
jemkartofle
3517 daaa 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viaghalbadious ghalbadious
jemkartofle
3127 b539 390
Reposted fromGIFer GIFer viaghalbadious ghalbadious
jemkartofle
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viagruetze gruetze
jemkartofle
6026 f1d4 390
Reposted frommisiapa misiapa viagruetze gruetze
jemkartofle
XX wiek był wiekiem nerwic i histerii. XXI wiek jest wiekiem depresji i nałogów. Na każdym rogu czeka na Ciebie informacja o ludziach sukcesu. Kobiety o wyfotoszopowanych twarzach, równych białych zębach i blond włosach zrobiły karierę w korporacji i teraz polecają Ci wyborną opiekę medyczną. Musisz zdążyć odnieść sukces zawodowy, zdobyć wyższe wykształcenie, znaleźć idealnego partnera, założyć rodzinę, kupić mieszkanie, wychować dziecko, kupić samochód, założyć własną firmę, napisać książkę, zrealizować pomysł na bloga, grać w tenisa, interesować się polityką, interesować się polityką zagraniczną, wiedzieć, kto dostał Nobla z literatury, przeczytać to co napisał ten, który dostał Nobla z literatury, znać minimum jeden język obcy, znaleźć czas dla siebie, zrobić remont, oddychać, umyć kibel, pójść na te drugie studia, na które naprawdę chciałeś pójść, ale nie poszedłeś, bo teraz możesz, a szkoda życia. Musisz namalować te wszystkie obrazy, które chcesz namalować, napisać sztukę, zrobić sam łódź, nauczyć się jeździć na nartach, nauczyć się medytować, kupić nowe łóżko, nie martwić się komentarzem na fejsbuku, pójść do fryzjera, pojechać do Azji, zmienić pracę, zmienić żonę. A Ty zamiast tego siedzisz przed telewizorem. Wpierdalasz te czipsy i wafelki. 
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlady-aporia lady-aporia viachudazupa chudazupa
jemkartofle
jemkartofle
8089 8f7f 390
Reposted fromMiziou Miziou viaghalbadious ghalbadious
4889 2d8e 390
jemkartofle
6358 473b 390
Reposted frombukoz bukoz viaunmadebeds unmadebeds
jemkartofle
7137 1e70 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8474 86e2 390
8191 7bef 390
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaghalbadious ghalbadious
1320 e87c 390

In case you were wondering about how Germans greet each other in different regions

Reposted frommyry myry viaghalbadious ghalbadious
jemkartofle
0168 621a 390

arhitms12569:

gorgonsach:

partyslam:

listen i’m not in the fucking mood

I’m so uncomfortable 😓😓😓

Reposted fromKaiju-Squidling Kaiju-Squidling viaconcarne concarne
jemkartofle
Reposted frombluuu bluuu
6304 7d4a 390
Reposted fromRaphayella Raphayella viatoniewszystko toniewszystko
jemkartofle
0358 e47c 390
Reposted fromAgnik Agnik viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl