Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

jemkartofle
1636 bbbe 390
Reposted fromsohryu sohryu viaHypothermia Hypothermia
jemkartofle
jemkartofle
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
jemkartofle
jemkartofle
1538 22c2 390
Reposted fromkefka kefka viaconcarne concarne
jemkartofle
jemkartofle
3374 f39f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
jemkartofle
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność

March 19 2017

0670 41fb 390

prostheticknowledge:

Pink Trombone

Interactive webtoy by Neil Thapen is a 2D vocal tract simulator which … well … you can see for yourself below:

This is a hands-on vocal tract simulation. Talk or sing with your fingers. Runs in a browser. 

Try it out for yourself here

Reposted fromcheg00 cheg00
jemkartofle
Hell
Reposted fromvolldost volldost viateardrop teardrop
jemkartofle
jemkartofle
2051 d8ab 390
Reposted fromkaiee kaiee viatatze tatze
jemkartofle
9012 d5f5 390
Reposted fromSilverMoth SilverMoth vianocnatesciowa nocnatesciowa
jemkartofle
9893 5539 390
Reposted fromkaiee kaiee viaall-about-kate all-about-kate
jemkartofle
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaHypothermia Hypothermia
jemkartofle
9722 617a 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viatatze tatze
jemkartofle
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaHypothermia Hypothermia
jemkartofle
jemkartofle
3620 052c 390
Reposted fromkrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl