Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 10 2015

jemkartofle
9447 a5c2 390
Tags: truth
Reposted fromenn0 enn0 viafoodforsoul foodforsoul

May 29 2014

jemkartofle
8022 1752 390
Tags: truth
Reposted fromrootik rootik

April 30 2014

jemkartofle
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Tags: truth
Reposted frompiehus piehus viaflesz flesz

April 29 2014

jemkartofle
Niewiedza nie stanowi usprawiedliwienia dla nieprzemyślanych działań. Gdy się nie wie, gdy ma się wątpliwości, dobrze jest zasięgnąć porady.
— Chrzest ognia
Tags: truth
Reposted fromflesz flesz
jemkartofle
0503 7247 390
Tags: truth
Reposted fromcotarsky cotarsky viaflesz flesz
jemkartofle
Kiedy wreszcie pożegnasz się z osobą, którą byłeś kiedyś, odkryjesz osobę, którą jesteś dziś, i osobę, którą chcesz się stać.
— Regina Brett – Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu
Tags: truth
Reposted frompuella13 puella13 viaflesz flesz
jemkartofle
Kiedy ktoś od Ciebie odchodzi, pozwól mu na to. Twoje przeznaczenie nie jest związane z kimś, kto Cie opuszcza. To również nie znaczy, że taka osoba jest zła. To po prostu oznacza, że już wypełniła swoją rolę w Twoim życiu.
— Samouzdrawianie
Tags: truth
Reposted frompassionative passionative viaflesz flesz

April 21 2014

jemkartofle
4387 9911
Tags: truth
Reposted frommodiglovinne modiglovinne

January 17 2014

jemkartofle
6539 1118 390
exactly!
Tags: truth
Reposted fromjust-breathe just-breathe

January 09 2014

jemkartofle
Cokolwiek możesz zrobić, lub marzysz że możesz zrobić. Zacznij. Odwaga jest geniuszem.
— J.W.Goethe
Tags: truth
Reposted fromptak ptak viajunior13 junior13

January 02 2014

jemkartofle
Kto nie ryzykuje, wszystko traci.
Tags: truth
Reposted fromparafina parafina

December 30 2013

9329 8171 390
Tags: truth
Reposted fromirmelin irmelin

December 27 2013

jemkartofle
1301 3712 390
Tags: truth
Reposted fromparafina parafina

December 26 2013

8177 eb6a
Tags: truth
Reposted fromrebelonyx rebelonyx

December 14 2013

jemkartofle
3728 68b7 390
Tags: funny truth
Reposted fromdranger dranger viamarvelax marvelax
jemkartofle
Zaraz zrobimy kawę. Wprawdzie nie mam kawy, filiżanek i pieniędzy, ale od czego jest nadrealizm, metafizyka, poetyka snów
— Różewicz Tadeusz; Kartoteka
Tags: truth
Reposted fromspes spes viaalittledream alittledream

December 11 2013

0590 c7bc 390
Tags: truth
Reposted fromrmxdesigns rmxdesigns

December 08 2013

jemkartofle
5889 59c0 390
Tags: truth

November 28 2013

jemkartofle
2637 f33f 390
Tags: truth
Reposted fromveez veez

October 21 2013

jemkartofle
5992 53f0 390
Tags: truth
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viamyshirt myshirt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl