Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2013

jemkartofle
Tags: truth
Reposted fromroxanne roxanne

October 05 2013

jemkartofle
Nieza­dowo­lenie z siebie to pod­sta­wa każde­go praw­dzi­wego talentu. 
— Antoni Czechow
Tags: truth
Reposted fromhavierbarde havierbarde viacountingme countingme
jemkartofle
Jaki jest sens życia na tym świecie, jeśli nawet nie próbujesz zrobić czegoś niesamowitego?
   
— M. Novak
Tags: truth
Reposted fromlavendowy lavendowy

October 04 2013

jemkartofle
Ważne jest, aby kogoś uszczęśliwić, i ważne jest, aby zacząć od siebie
— dankburps
Tags: truth
Reposted fromflesz flesz viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
jemkartofle
Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.
Tags: truth
Reposted fromOhmygosh Ohmygosh

September 24 2013

jemkartofle
Tags: funny truth
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viamusza musza
jemkartofle
Słabością każdej mądrej idei jest to, że starają się realizować ją głupcy.
— któż by inny
Tags: truth
Reposted frommistrzmarekhlasko mistrzmarekhlasko

September 23 2013

jemkartofle
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
Tags: truth
Reposted fromanula69 anula69

September 22 2013

jemkartofle
6923 4602 390
Tags: truth
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

September 20 2013

jemkartofle
Jeśli przechodzisz przez życie zamknięty w sobie, to tak jakbyś szedł przez pustynię zataczając koło.
Tags: truth
Reposted fromlabellavita labellavita
jemkartofle
Jeżeli facet Cię olewa kup sobie kilogram czekolady, po wyżywaj sie na nim w myślach, stwórz sobie tarczę do lotek z jego zdjęciem, a potem bądź tak piękna i dumna, by żałował połowę życia.
Tags: truth
Reposted fromlabellavita labellavita

September 17 2013

jemkartofle
1878 cf78 390
Tags: truth
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr

September 12 2013

jemkartofle
6150 f45b 390
Tags: truth
Reposted fromIzzabel Izzabel

September 07 2013

jemkartofle
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Tags: truth
Reposted frominfinitearms infinitearms viafoodforsoul foodforsoul

September 02 2013

jemkartofle
4148 4e7c 390
chyba będę musiała...
Tags: truth
jemkartofle
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer
Tags: truth
jemkartofle
Always do what you are afraid to do.
— Ralph Waldo Emerson
Tags: truth
Reposted fromPiatek13 Piatek13

August 26 2013

jemkartofle
2675 86b5 390
Tags: truth
Reposted fromkotletoziom kotletoziom

August 24 2013

jemkartofle

"Nie bójcie się robić czegoś, 
w czym nie jesteście dobrzy"

-J. Żulczyk spotkanie autorskie-
Tags: truth
Reposted fromjustmadd justmadd viabookinistka bookinistka

August 22 2013

jemkartofle
9461 f32a 390
Hi everybody!
Tags: truth
Reposted fromneddy neddy viakindofnightmare kindofnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl