Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2012

jemkartofle
1475 d07c 390
Reposted fromMarina2602 Marina2602 viaHappygolucky Happygolucky
jemkartofle
1585 96ee 390
jemkartofle
Tags: truth
Reposted fromexistential existential viaHappygolucky Happygolucky
1986 2167 390
Tags: yo
Reposted fromimblazin imblazin viaHappygolucky Happygolucky
jemkartofle
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
jemkartofle
Nie szukaj ideału. Bo ideałów nie ma. Znajdź kogoś, kto zdenerwuje Cie jak nikt inny. Kogoś, czyj dotyk sprawi, że odlecisz do innego świata. Przy kim nie będziesz chciała udawać nic.
Tags: truth
Reposted fromScivolidinuovo Scivolidinuovo viamalaMii malaMii
jemkartofle
Nigdy nie jest tak, że nie masz nic. Masz wiele, tylko nie to, co akurat chcesz mieć.
— czyż nie?
Tags: truth
Reposted frommowilesmi mowilesmi viamalaMii malaMii
jemkartofle
Strach jest wytworem wyobraźni. To kara, cena, jaką płaci się za wyobraźnię
— Milczenie owiec
Reposted fromcurse curse viamalaMii malaMii
jemkartofle
Głębokie są tylko uczucia, które się ukrywa. Stąd siła uczuć podłych.
— Emil Cioran — Zeszyty
Reposted frommisspandora misspandora viamalaMii malaMii
jemkartofle
Jeden tylko znak zaświadcza o tym, żeśmy wszystko pojęli: płacz bez powodu.
— Emil Cioran
Reposted fromtosio-landia tosio-landia viamalaMii malaMii
7150 699b 390
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viamalaMii malaMii

March 12 2012

jemkartofle
Będąc człowiekiem nie jestem bliższy nieskończoności niż gdybym był mrówką, ale też nie jestem dalszy niż gdybym był ciałem niebieskim.
— GiordanoBruno
jemkartofle
 - Wy wszyscy (...) żyjecie w zupełnej pustce. Obcinacie sobie całe olbrzymie obszary duszy.
— Witkacy, Pożegnanie jesieni
jemkartofle
5646 5a2c 390
Reposted fromkamizelka kamizelka viaherbatkowa herbatkowa
jemkartofle
1246 ac1b 390
Tags: funny
Reposted fromszatatan szatatan viaherbatkowa herbatkowa
jemkartofle
6318 ab05 390
Warsaw
Reposted fromsadcaptain sadcaptain viaherbatkowa herbatkowa
jemkartofle
o przepraszam, idę się wyrzygać.
— idealnie, Hermiona Granger w drugiej części ostatniego Pottera.
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viaherbatkowa herbatkowa
jemkartofle
Mam ochotę na Twoje dłonie.
jemkartofle
Reposted frommajesty majesty viayeahlow yeahlow
jemkartofle
6217 bb48 390
Reposted fromnieve nieve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl