Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2012

jemkartofle
jemkartofle
Wyobraźnia zazdrosnej kobiety nie zna granic.
Reposted frommowilesmi mowilesmi viarevalie revalie
jemkartofle
Czuję,że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie
jemkartofle
Przyjaźń istnieje wtedy, gdy bawią Was wspólne żarty, które ciężko wytłumaczyć innym ludziom.
— true
Reposted fromnadzienie nadzienie
jemkartofle
8500 a460 390
Tags: funny
Reposted fromnimble nimble viageo404 geo404
jemkartofle
5874 4a60
Tags: yo
Reposted fromradykalna radykalna viatakiese takiese
jemkartofle
Tags: tasty
Reposted fromsellerie sellerie viatakiese takiese

March 13 2012

jemkartofle
3519 c989 390
Tags: yo
jemkartofle
2473 466e
Reposted fromwstan wstan viaHappygolucky Happygolucky
jemkartofle
1012 23a6 390
Tags: truth
Reposted fromkatarakta katarakta viaHappygolucky Happygolucky
jemkartofle
1754 200a 390
jemkartofle

W wannie potrafię przeczytać Dziennik Bridget Jones, zaśmiewając się do łez i zalewając sąsiadów.

jemkartofle
Wciąż się boję i zawsze się bałem takiego obrazka, że połowę życia zatruwają ci starzy, a drugą połowę żona i dzieci.
jemkartofle

Podobno wszystkie wielkie rzeczy dokonywały się przez pomyłkę. Ja pewnie przez pomyłkę się ożenię i uznam, że to jest fantastyczna rzecz, której instynktownie szukałem całe życie.

jemkartofle
Pewien bardzo fajny satyryk (...) opowiadał kiedyś w gronie, w którym ja byłem: «Panowie, nie chciałem Wam mówić, ale zmarła mi żona». Paraliż. To nie jest anegdota, to jest prawdziwa historia. «No to co, kiedy pogrzeb?», «No pogrzeb będzie za parę dni», «No tak, jestem już zmuszony, bo ona zmarła parę dni temu». Szydził, czy drwił, czy przekraczał pewne granice tylko po to, żeby ten żałosny świat nie próbował zrozumieć, docenić albo wczuć się w jego ból.
jemkartofle
Pieniądze wydaję na mądre przyjemności. Na podróże, na ekstremalne sporty, na samochody, na książki. Lubię robić różne wariactwa: śniadanie na Helu, obiad w Gdańsku, a kolacja w Krakowie.
Tags: truth
jemkartofle
Nie znam drugiego tak towarzyskiego człowieka, który tak by lubił samotność jak ja.
— K Wojewodzki
Reposted bytakiese takiese
jemkartofle
Największa brednia, powtarzana u nas non stop, brzmi: pieniądze szczęścia nie dają. Bo dają, trzeba tylko wiedzieć, jak z nich korzystać. Nie stać się biednym chłopcem z dużą kasą.
— K. Wojewodzki
Tags: truth
Reposted byItsPartyTime ItsPartyTime
jemkartofle
Chyba jestem niepełnosprawny, dlatego że należę do tego społeczeństwa i jestem dziedzicem tych wszystkich uświadomionych i nieuświadomionych stereotypów, obciążeń, tradycji historycznych. To jest nasza niepełnosprawność. Takie grzebanie w wizerunkach: Piłsudski a Dmowski, tradycja a Ojczyzna, Bóg, Honor. Jak widzę tych śmiesznych ludzi, którzy te wielkie słowa mielą w swoich małych gębach, to myślę, że to jest właśnie polska niepełnosprawność. Dokładnie to, o czym pisał Gombrowicz, że naszym największym problemem jest nasze poczucie misji.
— Kuba Wojewodzki
jemkartofle
6793 fc9a 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...