Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2012

jemkartofle
Tags: funny
Reposted fromhalucine halucine viarevalie revalie
jemkartofle
jemkartofle

March 15 2012

jemkartofle
1643 aa0a 390
Tags: funny
Reposted fromirmelin irmelin
jemkartofle
7358 b11f 390
Reposted fromdailylife dailylife viairmelin irmelin
jemkartofle
8436 b1eb 390
Reposted frommessyhead messyhead viairmelin irmelin
jemkartofle
Tags: truth
Reposted fromblablub blablub viairmelin irmelin
jemkartofle
and don't photograph me
jemkartofle
2418 f306 390
Decrypt in english.
Reposted fromEusters Eusters viairmelin irmelin
jemkartofle
4137 7ca4 390
Tags: funny
Reposted fromilovemovies ilovemovies viairmelin irmelin
jemkartofle
6026 0b8b 390
Reposted frompritz pritz viairmelin irmelin
jemkartofle
3137 16c1 390
Reposted fromvertige vertige viairmelin irmelin
jemkartofle
8852 4b95 390
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viairmelin irmelin

March 14 2012

jemkartofle

Wystarczy kobiecie trzy razy powiedzieć, że jest ładna, aby za pierwszym razem podziękowała, uwierzyła za drugim, a wynagrodziła za trzecim.

— przysłowie francuskie
Reposted frommarysia marysia
jemkartofle
9610 2d7a 390
Tags: funny
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viamarysia marysia
jemkartofle
4832 90af 390
jemkartofle
0388 5a0f 390
Reposted fromkrzysk krzysk viamarysia marysia
jemkartofle
Ja lubię siebie. Siebie lubi mnie. Mnie lubię ja. I wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Schizofrenicy nie mają źle.
Reposted fromdeletedd deletedd viamarysia marysia
jemkartofle
W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy;
tak wiele rzeczy budzi w nas zaraz przeczucie
straty, że kiedy się je traci – nie ma sprawy.
Trać co dzień coś nowego. Przyjmuj bez obawy
straconą szansę, upływ chwil, zgubione klucze.
W sztuce tracenia nie jest trudno dojść do wprawy.
— Elizabeth Bishop
Tags: truth
Reposted frommarysia marysia
jemkartofle
1539 454a 390
Reposted fromliwaj liwaj viamarysia marysia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...