Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2012

jemkartofle
3593 bd58
Reposted fromqbshtall qbshtall
jemkartofle
8506 9ed8 390
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viaantiprodukt antiprodukt
jemkartofle
7339 a93a 390
Reposted fromwidokzwenus widokzwenus viaantiprodukt antiprodukt
jemkartofle
Words reduce reality to something the human mind can grasp, which isn’t very much. Language consists of five basic sounds produced by the vocal cords. They are the vowels a, e, i, o, u. The other sounds are consonants produced by air pressure: s, f, g, and so forth. Do you believe some combination of such basic sounds could ever explain who you are, or the ultimate purpose of the universe, or even what a tree or stone is in its depth?
— Eckhart Tolle
Reposted fromwsukience wsukience

May 25 2012

jemkartofle
5519 fef0
Reposted fromcontroversial controversial viageo404 geo404
jemkartofle
pierdolę Cię - i tak rozejdziesz się po łokciach
— Paktofonika
jemkartofle
Reposted fromdarek darek

May 24 2012

jemkartofle

I znowu, i znowu, i znowu

stąpasz przez puste mieszkanie,

szalone, czerwone słowa

krwią wypisujesz na ścianie.

Ach, w oczach mi coraz ciemniej,

ach, coraz boleśniej w piersi -

odejdź, odejdź ode mnie,

nie pisz na ścianie tych wierszy!

Ja je znam, ja je dobrze pamiętam, (...)


— Władysław Broniewski, Nocny gość
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall
jemkartofle
3694 69df
classic one ;)
Reposted fromnotsure notsure

May 22 2012

jemkartofle

May 21 2012

jemkartofle
6121 fe5f 390
Reposted fromparalleluniverse paralleluniverse
jemkartofle
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata...
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić
— Søren Kierkegaard
Tags: truth
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarevalie revalie
jemkartofle
4963 d842 390
Reposted fromSweetCheryyy SweetCheryyy
jemkartofle
5011 4d1e 390
Tags: funny
Reposted fromeverybodygonnadie everybodygonnadie
jemkartofle
5068 1af1 390
Tags: yo
Reposted fromUntitledubz Untitledubz
jemkartofle
5078 e98f 390
Tags: truth
Reposted fromjethra jethra
jemkartofle
0094 d125 390
Reposted fromAyaka Ayaka
jemkartofle
muzyka przeszkadza w nauce? zrezygnuj z nauki.
— oj tak
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaAyaka Ayaka
jemkartofle
- Faceci dzielą się na tych, którzy chcieliby zobaczyć cię bez ubrania i na tych, którzy... chociaż nie, właściwie się nie dzielą.
Tags: yo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...