Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2012

jemkartofle
6522 c227

Nie czytasz??? 

Nie ide z Tobą do łóżka!

Reposted fromfafner fafner
jemkartofle
6535 fb23 390
Reposted fromlfiatko lfiatko
jemkartofle
jemkartofle
6679 cc60 390
Reposted frominwigilatorka inwigilatorka
jemkartofle
Będziesz żałować nie dziś, nie jutro, ale za 10-20 lat. Będziesz żałować, bo mogłeś zdobyć świat, a poddałeś się rutynie.

Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
jemkartofle
przepraszam, nie usłyszałam bo mnie to nie obchodziło.
— doubleespresso
jemkartofle
Czy wiesz, że wspólne czytanie książek na głos mocniej wiąże ludzi niż wspólne spłacanie kredytu?
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
jemkartofle
W erze sztucznych penisów, nadmuchiwanych lalek i krzyczącego różu, delikatny dotyk wydaje się czymś tak wstydliwym, że aż nawet nieprzyzwoitym.
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
jemkartofle
6268 7315 390
Twister
Reposted fromrav rav vianiemaproblemu niemaproblemu
jemkartofle
3760 6703 390
Reposted fromtola tola vianiemaproblemu niemaproblemu
jemkartofle
Spójrzmy na ciąg cyfr:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Gdzie ukryła się ósemka? Na pierwszy rzut oka w podanym ciągu ósemki nie ma.
Ale kiedy przyjrzymy się uważnie jeszcze raz:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
cyfry osiem nadal nie dostrzeżemy.
Ciekawostką jest, że sztuczka ta udaje się jedynie wówczas, gdy w ciągu cyfr nie ma ósemki.
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu
jemkartofle
1691 ce88
Mistrz :P
Reposted fromradziwil radziwil
jemkartofle
1729 71a6 390
Reposted fromsmallfry smallfry
jemkartofle
1730 ff40 390
Reposted fromsmallfry smallfry
jemkartofle
“Większość ludzi po prostu potrzebuje złudzeń tak samo jak powietrza do oddychania. Życiowy realizm jest ciężarem nie do udźwignięcia.”
— znalezione
Reposted fromvertige vertige
jemkartofle
Play fullscreen
Reposted fromsmallfry smallfry

May 26 2012

jemkartofle
7132 0eab 390
jemkartofle
zbędne pierdolenie jest zbędne.
— proste.
jemkartofle
Po co kłamać, skoro wystarczy mówić prawdę, by nam nie uwierzyli
— Guy de Maupassant
Reposted fromsavor savor viamowilesmi mowilesmi
jemkartofle

omg! go draw! do it!

Reposted fromsawb sawb viamowilesmi mowilesmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...