Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2014

jemkartofle
6165 d7a0 390
Tags: wow
Reposted fromallnight allnight viacouples couples

February 04 2014

jemkartofle
0596 c3b1 390
Tags: wow
Reposted frommaking-love making-love

February 01 2014

1281 5b49 390
Tags: wow women
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta

January 22 2014

jemkartofle
7875 77b6 390
Tags: wow
Reposted fromsarazation sarazation viaKohu Kohu

January 21 2014

jemkartofle
9792 9686 390
Tags: wow
Reposted fromuniesienia uniesienia

January 17 2014

jemkartofle
9175 1864 390
Tags: wow
Reposted fromWhat-Porn What-Porn

January 15 2014

So hot.......
Tags: wow
Reposted fromweheartit weheartit vianiebieskooka niebieskooka
jemkartofle
9402 b153 390
Someone is lucky again. 
Tags: wow
Reposted fromranamali ranamali vianiebieskooka niebieskooka

January 14 2014

jemkartofle
5112 d200
Tags: wow
Reposted fromemopanda emopanda
jemkartofle
5475 13e3 390
Tags: wow
Reposted fromemopanda emopanda

January 02 2014

jemkartofle
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz
Tags: wow
Reposted fromlavendowy lavendowy
jemkartofle

Erotyk dla następcy

Bohdan Urbankowski
   I

   Przeprowadź ją przez pokój
   niby ścieżką wśród lasu
   na stole
   zapal różę
   dobrą jak nocna lampka

   Potem
   rozbieraj ją delikatnie
   z obronnych gorsetów
   z zaciśnięcia rąk
   drżenia ramion ...
   Otul szeptem.

   A jeśli kiedyś
   wybiegnie nagle z pokoju
   biegnij za nią
   nie pozwól
   ukryj jej twarz
   w swych wielkich rękach
   mów słowa
   dużo słów
   te wszystkie
   których ja zapomniałem
   których się wstydziłem

   Proszę cię
   ty
   którego nienawidzę
   który przyjdziesz po mnie
   by z jej drobnych piersi
   zdrapać ślady mych rąk
   rozchylić jej kolana
   proszę cię
   bądź dla niej dobry

   II

   Nie wiesz
   że będziesz kochał mnie
   że powie ci słowa
   wypróbowane ze mną
   że w jej włosach
   poczujesz mój oddech
   na jej brzuchu
   napotkasz nocą
   moje ręce

   I jeśli czasem
   wciągając cię w siebie
   aż do zachłyśnięcia
   pomyli nasz imiona -
   nie myśl o mnie z nienawiścią

   to ja
   uczyłem ją jak dziecko
   nie wstydzić się krzyku imion nagich ciał
   to ja
   czasem jeszcze mówię do ciebie
   wtedy
   myślałem
   że mówię tylko do niej

   III

   Twój cień w jej oczach
   to mój cień

   jej głos pełen niepokoju
   to mój głos

   gdy ona cofa się z lękiem
   ja powracam
   pamiętaj

   na każde twoje słowo
   zbyt ostre

   na każdy gest
   nie dość szczery
   ja powracam
   pamiętaj

   I jeśli kiedyś sama
   zapłacze nocą
   nie wchodź do jej pokoju
   już ja
   będę przy niej

Erotyk dla następcy - Bohdan Urbankowski
Tags: wow

December 27 2013

jemkartofle
Tags: wow
Reposted frombluuu bluuu

December 22 2013

jemkartofle
7767 8bc6 390
Tags: wow
Reposted fromsoupdujour soupdujour

December 17 2013

jemkartofle
7047 b57e 390
Tags: wow
Reposted fromsoupdujour soupdujour

December 14 2013

4532 ad07 390
Tags: wow
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaohhh ohhh

December 08 2013

jemkartofle
3148 17c4 390
Tags: wow
Reposted fromjestemzero jestemzero

December 07 2013

2036 db93 390
Tags: wow
Reposted fromamatore amatore viapornozupa pornozupa

November 30 2013

jemkartofle
9577 c277 390
Tags: wow
Reposted fromjebemtimater jebemtimater viajestemzero jestemzero

November 22 2013

jemkartofle
Tags: funny wow
Reposted frompr0n pr0n
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl